حفاظ آپارتمانی فولادی :

ویژگیهای کلی :

 
نوع تیغه 80 فولادی
عرض و ارتفاع استاندارد 212*115
نوع رنگ کرکره آپارتمانی  الکترو استاتیک
نوع چهار چوب  فلزی
درجه بندی صدای کرکره متوسط
درجه بندی ایمنی کرکره خوب
قابلیت تولید در ارتفاع سفارشی دارد
قابلیت تولید با عرض سفارشی دارد
قابلیت تغییر رنگ دارد
ضخامت تیغه 0.8 میلی متر
جنس ریل   60 فولادی  
نوع کاور    فولادی
زمان تحویل    3 تا 5 روز کاری 
مدت زمان تولید سفارشی 5 الی 10 روز کاری

 

توضیحات تیغه :

تیغه از جنس ورق فولاد در ارتفاع 250 و در عرضهای 110 و 120 سانتی متر می باشد.

رنگ تیغه از نوع الکترو استاتیک با رنگ قهوه ای تیره بعلت پر مصرف بودن آن می باشد .

لازم بذکر است در صورت تغییر رنگ مدت 3 روز کاری به زمان تحویل اضافه میگردد.

تیغه کرکره فولادی بعلت ضخیم بودن ورق و عصائیهای بزرگ آن امکان بالا دادن کرکره از زیر و از ریل خارج کردن آن وجود ندارد و از نظر درجه بندی امنیت در درجه دوم قرار دارد.

این نوع کرکره بعلت حرکت در ریل فولادی دارای صدای متوسط می باشد لذا در درجه بندی صدا در درجه دوم قراردارد.

دهانه بازشو ای نوع کرکره در دهانه با عرض 110 / 82 سانتی متر می باشد .

دهانه بازشو ای نوع کرکره در دهانه با عرض 125 / 97 سانتی متر می باشد .

ارتفاع بازشو این نوع کرکره در دهانه 210/ 190 سانتی متر می باشد .

توضیحات موتور :

موتور این نوع کرکره از نوع تیوبلار با قدرت 140 n/m می باشد.

مدار فرمان این نوع کرکره از نوع هاپینگ کد می باشد که بهیچ وجه امکان کدهی خارج از سیستم کرکره وجود ندارد و لذا از نوع درجه بندی از نظر امنیت کدهی در درجه اول قرار دارد.

ریموتهای این نوع کرکره ریموت های هاپینگ می باشد و قابلیت اضافه شدن تا 256 عدد را دارد.

توضیحات کاور :

کاور این نوع کرکره از نوع فولادی با ورق 1 میلی متر با رنگ الکترو استاتیک به رنگ قهوه ای تیره می باشد .

لازم بذکر است در صورت تغییر رنگ مدت 3 روز کاری به زمان تحویل اضافه میگردد.

توضیحات ریل :

ریل این نوع کرکره از جنس فولاد با ضخامت 2 میلی متر و عرض 60 میلیمتر با رنگ الکترو استاتیک به رنگ قهوه ای می باشد .

لازم بذکر است در صورت تغییر رنگ مدت 3 روز کاری به زمان تحویل اضافه میگردد.

6,900,000 تومان
دزدگیر:


سیستم کارتخوان:


حفاظ آپارتمانی پلی کربنات 2 میلی متر :

ویژگیهای کلی :

 
نوع تیغه پلی کربنات 2 میلی متر
عرض و ارتفاع استاندارد 212*115
نوع رنگ کرکره آپارتمانی شفاف
نوع چهار چوب  فلزی
درجه بندی صدای کرکره متوسط
درجه بندی ایمنی کرکره متوسط
قابلیت تولید در ارتفاع سفارشی دارد 
قابلیت تولید با عرض سفارشی دارد
قابلیت تغییر رنگ ندارد 
ضخامت تیغه 2  میلی متر
جنس ریل   60 فولادی  
نوع کاور    پلی استایرن
زمان تحویل    5تا 7 روز کاری 
مدت زمان تولید سفارشی 10 الی 15 روز کاری

 

توضیحات تیغه :

تیغه از جنس پلی کربنات در ارتفاع 250 و در عرضهای 110 و 120 سانتی متر می باشد.

رنگ تیغه از نوع شفاف شیشه ای می باشد .

تیغه کرکره پلی کربنات بعلت نازک بودن جنس امکان بالا دادن کرکره از زیر و از ریل خارج کردن آن وجود دارد و از نظر درجه بندی امنیت در درجه سوم قرار دارد.

این نوع کرکره بعلت حرکت در ریل فولادی دارای صدای متوسط می باشد لذا در درجه بندی صدا در درجه دوم قراردارد.

دهانه بازشو ای نوع کرکره در دهانه با عرض 110 / 90 سانتی متر می باشد .

دهانه بازشو ای نوع کرکره در دهانه با عرض 125 / 105 سانتی متر می باشد .

ارتفاع بازشو این نوع کرکره در دهانه 210/ 190 سانتی متر می باشد .

توضیحات موتور :

موتور این نوع کرکره از نوع تیوبلار با قدرت 140 n/m می باشد.

مدار فرمان این نوع کرکره از نوع هاپینگ کد می باشد که بهیچ وجه امکان کدهی خارج از سیستم کرکره وجود ندارد و لذا از نوع درجه بندی از نظر امنیت کدهی در درجه اول قرار دارد.

ریموتهای این نوع کرکره ریموت های هاپینگ می باشد و قابلیت اضافه شدن تا 256 عدد را دارد.

توضیحات کاور :

کاور این نوع کرکره از نوع پلی استایرن به رنگ طرح چوب می باشد .

لازم بذکر است در صورت تغییر رنگ مدت 5 روز کاری به زمان تحویل اضافه میگردد.

توضیحات ریل :

ریل این نوع کرکره از جنس فولاد با ضخامت 2 میلی متر و عرض 60 میلیمتر با رنگ الکترو استاتیک به رنگ قهوه ای می باشد .

لازم بذکر است در صورت تغییر رنگ مدت 3 روز کاری به زمان تحویل اضافه میگردد.

7,500,000 تومان
دزدگیر:


سیستم کارتخوان:


حفاظ آپارتمانی آلومینیومی:

ویژگیهای کلی :

 
نوع تیغه آلومینیوم 80
عرض و ارتفاع استاندارد 212*115
نوع رنگ کرکره آپارتمانی الکترو استایک
نوع چهار چوب  فلزی
درجه بندی صدای کرکره بی صدا
درجه بندی ایمنی کرکره متوسط
قابلیت تولید در ارتفاع سفارشی دارد 
قابلیت تولید با عرض سفارشی دارد
قابلیت تغییر رنگ دارد
ضخامت تیغه 0.5  میلی متر
جنس ریل   60 آلومینیومی
نوع کاور   کامپوزیت
زمان تحویل    3 تا 5 روز کاری 
مدت زمان تولید سفارشی 5 الی 7 روز کاری

 

توضیحات تیغه :

تیغه از جنس تیغه آلومنیوم اکسترود در ارتفاع 250 و در عرضهای 110 و 120 سانتی متر می باشد.

رنگ تیغه از نوع الکترو استاتیک با رنگ قهوه ای تیره بعلت پر مصرف بودن آن می باشد .

لازم بذکر است در صورت تغییر رنگ مدت 3 روز کاری به زمان تحویل اضافه میگردد.

تیغه کرکره آلومینیوم از نظر درجه بندی امنیت در درجه سوم قرار دارد.

این نوع کرکره بعلت حرکت در ریل آلومنیومی دارای صدای ضعیف می باشد لذا در درجه بندی صدا در درجه اول قراردارد.

دهانه بازشو ای نوع کرکره در دهانه با عرض 110 / 82 سانتی متر می باشد .

دهانه بازشو ای نوع کرکره در دهانه با عرض 125 / 97 سانتی متر می باشد .

ارتفاع بازشو این نوع کرکره در دهانه 210/ 190 سانتی متر می باشد .

توضیحات موتور :

موتور این نوع کرکره از نوع تیوبلار با قدرت 140 n/m می باشد.

مدار فرمان این نوع کرکره از نوع هاپینگ کد می باشد که بهیچ وجه امکان کدهی خارج از سیستم کرکره وجود ندارد و لذا از نوع درجه بندی از نظر امنیت کدهی در درجه اول قرار دارد.

ریموتهای این نوع کرکره ریموت های هاپینگ می باشد و قابلیت اضافه شدن تا 256 عدد را دارد.

توضیحات کاور :

کاور این نوع کرکره از نوع کامپوزیت با رنگ الکترو استاتیک به رنگ قهوه ای تیره می باشد .

لازم بذکر است در صورت تغییر رنگ مدت 3 روز کاری به زمان تحویل اضافه میگردد.

توضیحات ریل :

ریل این نوع کرکره از جنس آلومینیوم با ضخامت 2 میلی متر و عرض 60 میلیمتر با رنگ الکترو استاتیک به رنگ قهوه ای می باشد .

لازم بذکر است در صورت تغییر رنگ مدت 3 روز کاری به زمان تحویل اضافه میگردد.

6,700,000 تومان
دزدگیر:


سیستم کارتخوان:


حفاظ آپارتمانی فولادی :

ویژگیهای کلی :

 
نوع تیغه پلی کربنات 4 میلی متر
عرض و ارتفاع استاندارد 212*115
نوع رنگ کرکره آپارتمانی شفاف
نوع چهار چوب  فلزی
درجه بندی صدای کرکره متوسط
درجه بندی ایمنی کرکره متوسط
قابلیت تولید در ارتفاع سفارشی دارد 
قابلیت تولید با عرض سفارشی دارد
قابلیت تغییر رنگ ندارد 
ضخامت تیغه 4  میلی متر
جنس ریل   100 فولادی  
نوع کاور    پلی استایرن
زمان تحویل    5 تا 7 روز کاری 
مدت زمان تولید سفارشی 10 الی 15 روز کاری

 

توضیحات تیغه :

تیغه از جنس پلی کربنات در ارتفاع 250 و در عرضهای 110 و 120 سانتی متر می باشد.

رنگ تیغه از نوع شفاف شیشه ای می باشد .

تیغه کرکره پلی کربنات بعلت نازک بودن جنس امکان بالا دادن کرکره از زیر و از ریل خارج کردن آن وجود دارد و از نظر درجه بندی امنیت در درجه سوم قرار دارد.

این نوع کرکره بعلت حرکت در ریل فولادی دارای صدای متوسط می باشد لذا در درجه بندی صدا در درجه دوم قراردارد.

دهانه بازشو ای نوع کرکره در دهانه با عرض 110 / 82 سانتی متر می باشد .

دهانه بازشو ای نوع کرکره در دهانه با عرض 125 / 97 سانتی متر می باشد .

ارتفاع بازشو این نوع کرکره در دهانه 210/ 190 سانتی متر می باشد .

توضیحات موتور :

موتور این نوع کرکره از نوع تیوبلار با قدرت 140 n/m می باشد.

مدار فرمان این نوع کرکره از نوع هاپینگ کد می باشد که بهیچ وجه امکان کدهی خارج از سیستم کرکره وجود ندارد و لذا از نوع درجه بندی از نظر امنیت کدهی در درجه اول قرار دارد.

ریموتهای این نوع کرکره ریموت های هاپینگ می باشد و قابلیت اضافه شدن تا 256 عدد را دارد.

توضیحات کاور :

کاور این نوع کرکره از نوع پلی استایرن به رنگ طرح چوب می باشد .

لازم بذکر است در صورت تغییر رنگ مدت 5 روز کاری به زمان تحویل اضافه میگردد.

توضیحات ریل :

ریل این نوع کرکره از جنس فولاد با ضخامت 2 میلی متر و عرض 100 میلیمتر با رنگ الکترو استاتیک به رنگ قهوه ای می باشد .

لازم بذکر است در صورت تغییر رنگ مدت 3 روز کاری به زمان تحویل اضافه میگردد.

8,800,000 تومان
دزدگیر:


سیستم کارتخوان:


حفاظ آپارتمانی پلی کربنات 6 میلی متر :

ویژگیهای کلی :

 
نوع تیغه پلی کربنات 6 میلی متر
عرض و ارتفاع استاندارد 212*115
نوع رنگ کرکره آپارتمانی شفاف
نوع چهار چوب  فلزی
درجه بندی صدای کرکره متوسط
درجه بندی ایمنی کرکره عالی
قابلیت تولید در ارتفاع سفارشی دارد 
قابلیت تولید با عرض سفارشی دارد
قابلیت تغییر رنگ ندارد 
ضخامت تیغه 6 میلی متر
جنس ریل   100 فولادی  
نوع کاور    پلی استایرن
زمان تحویل    5 تا 7 روز کاری 
مدت زمان تولید سفارشی 10 الی 15 روز کاری

 

توضیحات تیغه :

تیغه از جنس پلی کربنات در ارتفاع 250 و در عرضهای 110 و 120 سانتی متر می باشد.

رنگ تیغه از نوع شفاف شیشه ای می باشد .

تیغه کرکره فولادی بعلت ضخیم بودن ورق و عصائیهای بزرگ آن امکان بالا دادن کرکره از زیر و از ریل خارج کردن آن وجود ندارد و از نظر درجه بندی امنیت در درجه اول قرار دارد.

این نوع کرکره بعلت حرکت در ریل فولادی دارای صدای متوسط می باشد لذا در درجه بندی صدا در درجه دوم قراردارد.

دهانه بازشو ای نوع کرکره در دهانه با عرض 110 / 82 سانتی متر می باشد .

دهانه بازشو ای نوع کرکره در دهانه با عرض 125 / 97 سانتی متر می باشد .

ارتفاع بازشو این نوع کرکره در دهانه 210/ 190 سانتی متر می باشد .

توضیحات موتور :

موتور این نوع کرکره از نوع تیوبلار با قدرت 140 n/m می باشد.

مدار فرمان این نوع کرکره از نوع هاپینگ کد می باشد که بهیچ وجه امکان کدهی خارج از سیستم کرکره وجود ندارد و لذا از نوع درجه بندی از نظر امنیت کدهی در درجه اول قرار دارد.

ریموتهای این نوع کرکره ریموت های هاپینگ می باشد و قابلیت اضافه شدن تا 256 عدد را دارد.

توضیحات کاور :

کاور این نوع کرکره از نوع پلی استایرن به رنگ طرح چوب می باشد .

لازم بذکر است در صورت تغییر رنگ مدت 3 روز کاری به زمان تحویل اضافه میگردد.

توضیحات ریل :

ریل این نوع کرکره از جنس فولاد با ضخامت 2 میلی متر و عرض 100 میلیمتر با رنگ الکترو استاتیک به رنگ طرح چوب می باشد .

لازم بذکر است در صورت تغییر رنگ مدت 3 روز کاری به زمان تحویل اضافه میگردد.

9,300,000 تومان
دزدگیر:


سیستم کارتخوان:


منوی اصلی