شرایط و پیگیری گارانتی ایپاکو:

شرکت ایپاکو محصولات خود را در چهار دسته بندی به شرح ذیل گارانتی مینماید که بدین شرح می باشد:

جهت پیگیری نوع گارانتی ومدت زمان مانده ضمانت میتوانید از طریق اینجا با وارد کردن کد مربوطه که همان شماره تلفن همراه سفارش دهنده می باشد پیگیری نمائید.

  انواع گارانتی

نوع گارانتی

الماس

یاقوت

زمرد

مروارید

موتور

بدون قید و شرط در محل مشتری

تعمیر در محل مشتری

تعمیر در محل شرکت

تعمیر در محل شرکت

تیغه

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

اپراتور

بدون قید و شرط در محل مشتری

تعمیر در محل مشتری

 

تعمیر در محل شرکت

 

تعمیر در محل شرکت

 

شیشه و فریم

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

هزینه ایاب و ذهاب

رایگان

طبق شرایط شرکت یک مرحله رایگان

طبق شرایط شرکت دو مرحله ای

طبق شرایط شرکت 2 مرحله ای

هزینه نصب و سرویس

رایگان

رایگان

رایگان

طبق مبالغ مصوب

هزینه در خارج از شهر تهران

دارد

دارد

دارد

دارد

توجه داشته باشید پس از پایان تسویه حساب و بازدید بازرس شرکت روز شمار گارانتی بر اساس نوع گارانتی

و مبلغ دریافتی فعال میگردد.

و لذا تا مادامی که از طریق سیستم پیامک تسویه حساب برایتان ارسال نشده است حسابتان

دربخش مالی باز می باشد وقطعا مانده حساب دارید. و به همین دلیل هیچ گونه خدماتی

از ایپاکو شامل این سفارش نمیشود

لازم بذکر است کلیه بسته های گارانتی یکساله می باشد .

و در صورت نیاز با تمدید پرداخت هزینه گارانتی تمدید میگردد.

توجه داشته باشید : هزینه حمل بار در هر مرحله بعهده مشتری می باشد.


 

مبلغ گارانتی کرکره اتوماتیک

گارانتی الماس:

در گارانتی الماس طبق شرایط فوق در قراردادهای بالای 25.000.000 یال مبلغ 22% از کل قرارداد،

در قراردادهای زیر 25.000.000 میلیون ریال مبلغ 5.500.000 ریال دریافت میگردد.

گارانتی یاقوت:

در گارانتی یاقوت طبق شرایط فوق در قراردادهای بالای 25.000.000 یال مبلغ 12% از کل قرارداد،

در قراردادهای زیر 25.000.000 میلیون ریال مبلغ 3.000.000 ریال دریافت میگردد.

گارانتی زمرد:

در گارانتی زمرد طبق شرایط فوق در قراردادهای بالای 25.000.000 یال مبلغ 9% از کل قرارداد،

در قراردادهای زیر 25.000.000 میلیون ریال مبلغ 2.250.000 ریال دریافت میگردد.

گارانتی مروارید:

این نوع گارانتی از طرف شرکت ایپاکو با پرداخت 500.000 ریال و برای تمامی مشتریان بصورت پیش فرض

لحاظ میگردد.


 

 • گارانتی تیغهَ کرکره اتوماتیک

1-    چنانچه تیغه های کرکره بخودی خود و بدون فشار و یا ماندن مانعی در زیر کرکره َََقلابها

از هم جدا شوند .

2-   چنانچه رنگ تیغه ها بخودی خود دچار رنگ پریدگی شود و یا پوسته کنند و جای هیچ گونه

ضربه و لطمه به کرکره مشاهده نگردد.

 • ·گارانتی موتور کرکره اتوماتیک

1-    چنانچه موتور کرکره بدون هیچ گونه نوسان برق وَ فشار بیش از حد دچار سوختگی شود.

2-   چنانچه گیربکس کرکره بدون حمل اضافه بار و یا ماندن شی یا مانعی زیر کرکره دچار

هرز شدن شود .

 • ·همچنین شرایطی از قبیل موارد ذکر شده که شامل گارانتی نمی باشند

 • ریموتها و مدار فرمان و چشم فتوسل کرکره شامل گارانتی نمی باشد.

 • ضربه خوردگی تیغه شامل گارانتی نمی باشد .

 • آب خوردگی موتور و ضربه به موتور شامل گارانتی نمی باشد.

 • ·لازم بذکر است در گارانتی الماس ضمانت موتور بدون قید و شرط می باشد.


   

  • مبلغ گارانتی درب اتوماتیک شیشه ای

  • گارانتی الماس:

   در گارانتی الماس طبق شرایط فوق در قراردادهای بالای 25.000.000 یال مبلغ 22% از کل قرارداد،

   در قراردادهای زیر 25.000.000 میلیون ریال مبلغ 5.500.000 ریال دریافت میگردد.

   گارانتی یاقوت:

   در گارانتی یاقوت طبق شرایط فوق در قراردادهای بالای 25.000.000 یال مبلغ 12% از کل قرارداد،

   در قراردادهای زیر 25.000.000 میلیون ریال مبلغ 3.000.000 ریال دریافت میگردد.

   گارانتی زمرد:

   در گارانتی زمرد طبق شرایط فوق در قراردادهای بالای 25.000.000 یال مبلغ 9% از کل قرارداد،

   در قراردادهای زیر 25.000.000 میلیون ریال مبلغ 2.250.000 ریال دریافت میگردد.

   گارانتی مروارید:

   این نوع گارانتی از طرف شرکت ایپاکو با پرداخت 500.000 ریال و برای تمامی مشتریان بصورت پیش فرض

   لحاظ میگردد.


    

   • گارانتی کنترل برد اپراتوردرب اتوماتیک

   1-    چنانچه (کنترل برد ) بخودی خود و بدون هیچ تغییری در سیم بندی دچار سوختگی شود.

   • ·گارانتی موتور درب اتوماتیک

   1-    چنانچه موتور کرکره بدون هیچ گونه نوسان برق وَ فشار بیش از حد دچار سوختگی شود.

   2-   چنانچه گیربکس موتور بدون حمل اضافه بار و یا ماندن شی یا مانعی بین هنگرها  دچار

   هرز شدن شود .

   • ·همچنین شرایطی از قبیل موارد ذکر شده که شامل گارانتی نمی باشند

   • ریموتها و مدار فرمان و چشم فتوسل درب اتوماتیک شامل گارانتی نمی باشد.

   • ضربه خوردگی فریم شامل گارانتی نمی باشد .

   • شیشه شامل گارانتی نمی باشد.

   • آب خوردگی موتور و ضربه به موتور شامل گارانتی نمی باشد.

   • ·لازم بذکر است در گارانتی الماس ضمانت موتور بدون قید و شرط می باشد.


     

لازم بذکر است : در مدت زمان گارانتی کلیه سیستمها بجز الماس , هزینه بازوبست سیستم و

ایاب و ذهاب نصاب و سرویس دستگاه مذکور شامل گارانتی نمیباشد

هزینه های متداول کرکره اتوماتیک

نوع خدمات کرکره برقی ..هزینه خدمات

هزینه ایاب و ذهاب در تهران موتور ..150.000 ریال

هزینه ایاب و ذهاب در تهران خودرو..350.000 ریال

هزینه تنظیم برد و کد دادن ریموت..400.000 ریال

هزینه جزئی کرکره و تنظیم ..500.000 ریال

هزینه تعویض چشم کرکره اتوماتیک..500.000 ریال

هزینه سیم و سیم کشی کرکره اتوماتیک..800.000 ریال

هزینه تعویض برد و برنامه ریزی مجدد کرکره اتوماتیک..500.000 ریال

هزینه نصب تیغه کرکره بدون جوشکاری..1.500.000 ریال

هزینه نصب کرکره و بازو بست کرکره با جوشکاری ..3.000.000 ریال

هزینه تعویض موتور کرکره بدون خارج کردن تیغه ها از ریل .. 1.200.000ریال

هزینه تعویض موتور کرکره با خارج کردن تیغه از ریل .. 2.500.000 ریال

هزینه تعویض تیغه معیوب بدون خارج کردن کل تیغه ها .. 1.000.000 ریال

هزینه تعویض تیغه معیوب با خارج کردن کل تیغه ها و کپس زنی مجدد .. 3.200.000 ریال

هزینه نصب جا قفلی یکعدد با جوشکاری 500.000 یال و 2 عدد با جوشکاری .. 700.000 ریال

هزینه تعویض متعلقات فلزی (ریل – شفت – پروفیل) .. 1.000.000 ریال

هزینه تعویض متعلقات مکانیکی (بلیرنگ – اندکب ) ..700.000 ریال

 

 

هزینه های متداول درب اتوماتیک پارکینگ

 

نوع خدمات درب برقی .. 

هزینه ایاب و ذهاب در تهران موتور 150.000 ریال

هزینه ایاب و ذهاب در تهران خودرو 350.000 ریال

هزینه تنظیم برد و کد دادن ریموت 450.000 ریال

هزینه جزئی درب و تنظیم 700.000 ریال

هزینه تعویض چشم درب اتوماتیک پارکینگ 1.150.000 ریال

هزینه تعویض برد و برنامه ریزی مجدد درب اتوماتیک 1.000.000 ریال

هزینه نصب بازو بدون جوشکاری 450.000 ریال

هزینه نصب و باز و بست بازو با جوشکاری هر بازو 1.200.000 ریال

هزینه های متداول درب اتوماتیک شیشه ای

نوع خدمات درب برقی شیشه ای 150.000 ریال

هزینه ایاب و ذهاب در تهران خودرو 350.000 ریال

هزینه تنظیم برد 850.000 ریال

هزینه جزئی درب و تنظیم 700.000 ریال

هزینه تعویض چشم درب اتوماتیک شیشه ای 1.500.000 ریال

هزینه سیم و سیم کشی درب اتوماتیک شیشه ای 1.150.000 ریال

هزینه تعویض برد وبرنامه ریزی مجدد درب اتوماتیک شیشه ای 1.500.000 ریال

هزینه تعویض فریم بدون جداسازی فریمها 850.000 ریال

هزینه نصب و باز و بست فریم ، هر فریم 1.500.000 ریال

هزینه تعویض اسلت بدون فریم 1.500.000 ریال

هزینه تعویض کلید چند حالته 700.000 ریال

هزینه نصب مجدد کل سیستم 4.000.000 ریال

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

 1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

چاپ   ایمیل