ریموت کنترل

شنبه, 11 شهریور 1396 16:11

کنترل از راه دور

کنترل از راه دور(Remote control)

دور فرمان یا کنترل از راه دور وسیله‌ای الکترونیکی است برای کنترل عملیات اجرایی یک دستگاه.

منتشرشده در اطلاعات عمومی