ثبت شرکت و برند

یکشنبه, 25 مهر 1395 22:16

شرکت

 شرکت در لغت به معنای شریک شدن است، شریک شدن در مال یا کار. در اصطلاح حقوقی نیز شرکت به پیمان و قراردادی گفته می شود که شرکا سود حاصل از فعالیت های

منتشرشده در اطلاعات عمومی