اطلاعات در مورد دربهای اتوماتیک

بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که درب های کرکره ای یا کشویی به دلیل چرخش بیشتر از سایر درب های پارکینگ آسیب و صدمه وارد

منتشرشده در Blog