آلومینیوم المهدی

دوشنبه, 15 مرداد 1397 16:17

آلومینیوم

تاریخچه تولید آلومینیوم(Aluminium)

تاریخچه تولید آلومینیوم ; آلومینیم عنصری شیمیای در گروه بورون با عدد اتمی ۱۳ و نماد Al است. این عنصر یک فلز نرم،

منتشرشده در اطلاعات عمومی