قالب اکستروژن آلومینیوم

یکشنبه, 05 شهریور 1396 13:34

آشنائی با نحوه اکستروژن آلومینیوم

کلیپ و توضیح اکسترود کرکره

برای مطالعه توضیحات و مشاهده کلیپ مربوطه اینجا را کلیک کنید

 

منتشرشده در فیلم
یکشنبه, 05 شهریور 1396 14:41

کرکره اتوماتیک پنجره

 کرکره اتوماتیک پنجره

برای مشاهده فیلم کرکره اتوماتیک پنجره اینجا را کلیک کنید

منتشرشده در فیلم
یکشنبه, 05 شهریور 1396 14:46

کرکره پنجره هوشمند

 کرکره پنجره هوشمند

 

برای مشاهده فیلم کرکره پنجره هوشمند اینجا را کلیک کنید

منتشرشده در فیلم
یکشنبه, 05 شهریور 1396 14:57

کلیپ کرکره برقی چراغ دار

کرکره برقی چراغ دار

برای مشاهده کلیپ کرکره برقی چراغ دار اینجا را کلیک کنید

منتشرشده در فیلم
یکشنبه, 05 شهریور 1396 15:10

کرکره برقی پارکینگی لوکس(طرح چوب)

کرکره برقی پارکینگی لوکس(طرح چوب)

 

 برای مشاهده کلیپ کرکره برقی پارکینگی لوکس(طرح چوب) اینجا را کلیک کنید

 

 

منتشرشده در فیلم
یکشنبه, 05 شهریور 1396 15:13

کلیپ آموزش محاسبه قیمت کرکره برقی

کلیپ آموزش محاسبه قیمت کرکره برقی

 

برای مشاهده آموزش محاسبه قیمت کرکره برقی اینجا را کلیک کنید

منتشرشده در فیلم
یکشنبه, 05 شهریور 1396 15:23

کلیپ آموزش سفارش کرکره برقی

کلیپ آموزش سفارش کرکره برقی

برای مشاهده کلیپ آموزش سفارش کرکره برقی اینجا را کلیک کنید

منتشرشده در فیلم