زیر مجموعه: کرکره اتوماتیک پخش فیلم بازدید: 7830

کرکره پنجره هاي هوشمند -
تصور كنيد كه در یکی از گرمترین روزهای آفتابی در تابستان، نور خورشيد مستقیما به اتاق شما می تابد و هیچ راه گریزی به جز استفاده از کرکره پنجره هايی هوشمند بامتعادل تر کردن گرما و نور اتاق ندارید.
امروزه این کار با استفاده از کرکره های هوشمند پنجره انجام مي شود .
زمانی که نور خورشيد پس از عبور از شيشه ها به داخل ساختمان می تابد سنسور الکتريکی برقرار و سبب مي شود تا کرکره حركت کرده و به پائین تر سطح ممکن میرسد. با افت تابش و گرما  فرایند برعكس عمل کرده کرکره مجدداًحرکت کرده و بالاترین سطح میرسد.

 

 

 

چاپ